Teollisella muotoilulla tarkoitetaan erilaisten tuotteiden ja palveluiden suunnittelu- ja kehitystyötä. Tuotemuotoilun suunnittelutyössä pyritään kehittämään teollisesti valmistettavien tuotteiden esteettisiä ja toiminnallisia ominaisuuksia siten, että tuotteessa yhdistyvät niin käyttäjälähtöiset, tuotannolliset kuin taloudelliset arvot.

Palvelumuotoilu taas pyrkii muotoilemaan palveluista helppokäyttöisempiä, elämyksellisempiä ja toimivampia. Teollista muotoilua hyödyntävät esimerkiksi teknologia-, rakennus-, liikenne- ja kuljetusteollisuus.

Teollisen muotoilun tavoitteet

Teollisen muotoilun suunnittelutyön tavoitteena on kehittää tuotteita niiden ulkomuodon, toiminnan ja taloudellisten vaatimusten näkökulmia tarkastellen siten, että käyttäjän, tuotteen valmistajan ja käyttöympäristön tarpeet ovat huomioitu. Suunnittelutyön vaiheita ovat muun muassa tuotteen ominaisuuksien ja käyttäjätarpeiden kartoitus sekä tuotteen käytettävyyden ja ulkomuodon suunnittelu.

Teollista muotoilua hyödynnetään niin arkisten kulutustavaroiden, elektronisten laitteiden, taideteollisten tuotteiden, apuvälineiden, työkalujen kuin erilaisten teollisuuden koneiden suunnittelutyössä. Tavoite on suunnitella tuote, joka on käyttäjälleen sopiva siinä käyttöympäristössä johon se on tarkoitettu ja lisäksi huomioida tuotteen valmistukseen vaikuttajat osatekijät.

Teollinen muotoilu osana tuotekehitystä

Teollinen muotoilu on yksi tuotekehityksen vaiheista. Teollinen muotoilija suunnittelee erilaisia tuotteita ja palveluita meidän jokapäiväiseen elinympäristöömme. Teollinen muotoilija toimiikin usein osana tuotekehitystiimiä. Mitä monimutkaisemmasta tuotteesta tai palvelusta on kyse, sitä laaja-alaisempi yleensä tuotekehitykseen osallistuvien asiantuntijoiden kirjokin yleensä on. Muotoilijan tehtävänä on tunnistaa kuluttajan tarpeita ja sen pohjalta kehittää tuotteista toimivampia. Valmiissa tuotteessa muotoilulla on merkitystä tuotteen ulkonäön, käytettävyyden ja käyttöliittymän sekä ergonomian kannalta.

Teollinen muotoilu voi olla kilpailuetu

Teollinen muotoilu on iso osa tuotteen ja sen valmistavan yrityksen brändiä. Teollisen muotoilijan ammattiosaamiseen kuuluu kyky suunnitella tuotteista yrityksen brändiä tukevia ja sitä edistäviä. Teollinen muotoilu voi olla yritykselle jopa merkittävä kilpailuetu. Suomalainen teollisuuskin on osannut nähdä muotoilun merkityksen osana tuotekehitystä ja yrityksen brändiä. Muotoilun korostaminen tuotteissa on ollut avainasemassa esimerkiksi sellaisten suomalaisten tuotemerkkien kuin Hackmanin ja Fiskarsin menestystarinoissa.

Nykypäivän muotoilu on jopa entistä käytännönläheisempää ja pyrkii syvemmin huomiomaan myös yrityksen liiketoimintaa ja tuotteen valmistamiseen liittyviä tekijöitä. Onnistunut muotoilu voi myös erilaisten taloudellisten seikkojen kautta nousta kilpailueduksi.